Mega Container Seal

 

 

product8

 

 

Описание

Mega Container Seal е вид пломба тип 'болт'. Пломбата се заключва чрез "щракване", като металната част се съединява със заключващия механизъм, който се състои от метална букса, вградена в заключващото тяло.

Приложения: 

  •  контейнери за воден превоз;
  •  интермодални контейнери;
  •  пренос на стоки с наземен транспорт.

Характеристики

  1. Металната букса и болтът са изработени от високовъглеродна стомана, която дава по-голяма здравина и допълнителна сигурност;
  2. Външната част на пломбата е покрита с висококачествен, трудно чуплив термопласт ABS (Акрилонитрил-бутадиен-стирен), оставящ видими белези при опит за фалшифициране;
  3. Пломбата бива лазерно маркирана с име, лого, пореден номер и баркод, като двете части на пломбата се обозначават с идентичен пореден номер;
  4. Заключващото тяло може да бъде допълнително покрито с прозрачна пластмасова обвивка, която допълнително защитава маркировката;

 

Материал Дължина на
металното въже
Диаметръ на
металното въже
Сила на опън

 Високовъглеродна

стомана

85 мм Ø 11,0 мм 2,200 кг