Klicker

 

 

product6

 

 

Описание

Този вид пломба се състои от две отделни части и бива също така наричана пломба 'тип болт'. Пломбата се заключва чрез "щракване", като металната част се съединява със заключващия механизъм, който се състои от метална букса, вградена в заключващото тяло. Този метод на заключване прави пломбата много сигурна и трудна за фалшифициране.

Приложения: 

  •  контейнери за воден превоз;
  •  интермодални контейнери;
  •  пренос на стоки с наземен транспорт.

Характеристики

  1. Металната букса и болтът са изработени от високовъглеродна стомана, която дава по-голяма здравина и допълнителна сигурност;
  2. При този вид пломба заключващият механизъм не позволява въртене, което прави фалшифицирането на пломбата невъзможно чрез "отвъртане";
  3. Заключващото тяло и металният болт са покрити с висококачествен термопласт ABS (Акрилонитрил-бутадиен-стирен);
  4. Пломбата бива лазeрно маркирана с име, лого, пореден номер и баркод.  Този вид маркиране е с най-високо ниво на сигурност, тъй като е трайно графирано и не може да бъде заличено или променено;
  5. За  да се избегне фалшифициране на пломбата, върху двете части на пломбата се гравира идентичен пореден номер.

 

Материал Дължина на
металното въже
Диаметръ на
металното въже
Сила на опън

 Високовъглеродна

 стомана + ABS термопласт

85 мм Ø 11,0 мм 1,500 кг