Container Bolt Lock

 

 

product5

 

 

Описание

Container Bolt Lock се състои от две отделни части и е също наричана пломба 'тип болт'. Пломбата се заключва чрез "щракване", като металната част се съединява със заключващия механизъм, който се състои от метална букса, вградена в заключващото тяло. Този метод на заключване прави пломбата много сигурна и трудна за нежелана манипулация.

Приложения: 

  •  контейнери за воден превоз;
  •  интермодални контейнери;
  •  пренос на стоки с наземен транспорт.

Характеристики

  1. Металната букса и болтът са изработени от високовъглеродна стомана, която дава по-голяма здравина и допълнителна сигурност;
  2. Металният болт бива прав или ъглов;
  3. Повърхността на заключващото тяло е моделирано от висококачествен термопласт ABS (Акрилонитрил-бутадиен-стирен), в който е вграден металната букса, изработена от високовъглеродна стомана;
  4. Пломбата бива лазерно маркирана с име, лого,пореден номер и баркод.  Този вид маркиране е с най-високо ниво на сигурност, тъй като е трайно графирано и не може да бъде заличено или променено. 

 

Материал Дължина на
металното въже
Диаметръ на
металното въже
Сила на опън

 Високовъглеродна

 стомана

72 мм Ø 8,0 мм 2,900 кг